งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของประกาศผลการแข่งงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  -----------------------------------------NEW------------------------------------------
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ทั้ง 2 ระดับ ใช้หัวข้อเดียวกับการแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัด
พะเยา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

แจ้งหัวข้อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่  68
“งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน      ปีการศึกษา 2561”

-------------------------------กลุ่มการศึกษาปฐมวัย-----------------------------------
การปั้นดินน้ำมัน  หัวข้อ “ธรรมชาติสวยงาม”
การฉีกตัดปะกระดาษ หัวข้อ “ธรรมชาติสวยงาม”
---------------------กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)-------------------------
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  ป.1-ป.3  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
  ป.4-ป.6  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “วัฒนธรรมไทย”
  ม.1-ม.3  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “เทคโนโลยีกับสังคมไทย”
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ป.1-ป.3   เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง“ท้องถิ่นของเรา”
  ป.4-ป.6   เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง“สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต”
  ม.1-ม.3   เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง“ในหลวงรัชกาลที่ 10”
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ม.1-ม.3  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “ท้องถิ่นของเรา”
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม.1-ม.3  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “การละเล่นไทย”
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3   เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง“ท้องถิ่นของเรา”
  ป.4-ป.6   เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง“วิถีไทย”
  ม.1-ม.3  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “ท่องเที่ยวไทย
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ม.1-ม.3  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “นวัตกรรมสร้างชาติ”
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “ท้องถิ่นของเรา”
  ป.4-ป.6   เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง“วิถีไทย”
  ม.1-ม.3  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง“สัตว์ป่าของไทย”
------------------------กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ---------------------------
หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  Speech) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
1.   My  beloved  family.
  2.   How to be a kind student?
  3.   My school.
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6
  1.  How I love my school?
  2.  My favorite Thai food.
  3.  What would you like to do in your free time?
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  1.  Welcome to my hometown.
  2.  Save world save life.
  3.  When I look  forward  to my future.
  หมายเหตุ  ทั้งนี้ ให้ใช้หัวข้อดังกล่าว ในการทดสอบทักษะการเขียนของกิจกรรมMulti Skills Competition ในแต่ละระดับชั้น (ป.1-3, ป. 4-6 และ ม. 1-3) ด้วย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
จัดแข่งขันทุกรายการแข่งขันตามประกาศจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561
♦กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดการแข่งขัน  เดือน กันยายน – 4 พฤศจิกายน  2561
♦ประชุมผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน เดือน ตุลาคม  2561  
♦กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่       ภายในวันที่  5  พฤศจิกายน  2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ วันที่  6  พฤศจิกายน  2561
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู วันที่  6  พฤศจิกายน  2561
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  11-12  พฤศจิกายน  2561
ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่  1-30  พฤศจิกายน  2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่  3  ธันวาคม  2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่  3-9  ธันวาคม  2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่  10   ธันวาคม  2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่  17  ธันวาคม  2561  เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา วันที่  21-23  ธันวาคม  2561      
ประกาศผลการแข่งขันระดับภาค  หลังจบการแข่งขัน 
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 162
จำนวนทีม 1,537
จำนวนนักเรียน 2,895
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,164
จำนวนกรรมการ 1,004
ครู+นักเรียน 5,059
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,063
ประกาศผลแล้ว 217/218 (99.54%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 8
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 11
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 11
ทั้งหมด 198,649