แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 64 49 76.56% 9 14.06% 4 6.25% 2 3.13% 64
2 โรงเรียนเสรีศึกษา 44 35 79.55% 6 13.64% 3 6.82% 0 0% 44
3 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 49 33 73.33% 6 13.33% 3 6.67% 3 6.67% 45
4 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 47 29 61.7% 10 21.28% 7 14.89% 1 2.13% 47
5 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 41 24 66.67% 7 19.44% 3 8.33% 2 5.56% 36
6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 37 24 72.73% 4 12.12% 2 6.06% 3 9.09% 33
7 โรงเรียนบ้านลาดแค 31 20 64.52% 8 25.81% 1 3.23% 2 6.45% 31
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 32 19 59.38% 7 21.88% 5 15.63% 1 3.13% 32
9 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 30 18 62.07% 9 31.03% 1 3.45% 1 3.45% 29
10 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 47 17 45.95% 13 35.14% 5 13.51% 2 5.41% 37
11 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 27 15 57.69% 4 15.38% 4 15.38% 3 11.54% 26
12 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 19 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
13 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 24 14 58.33% 5 20.83% 2 8.33% 3 12.5% 24
14 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 19 14 77.78% 1 5.56% 2 11.11% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 29 13 48.15% 8 29.63% 4 14.81% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 23 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
17 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 20 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
18 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 30 12 44.44% 10 37.04% 4 14.81% 1 3.7% 27
19 โรงเรียนบ้านโตก 26 12 52.17% 6 26.09% 2 8.7% 3 13.04% 23
20 โรงเรียนบ้านกกจั่น 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
21 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 44 11 30.56% 13 36.11% 9 25% 3 8.33% 36
22 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 26 11 42.31% 6 23.08% 6 23.08% 3 11.54% 26
23 โรงเรียนบ้านยางลาด 19 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 22 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
25 โรงเรียนบ้าน กม.2 18 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านวังหิน 21 10 47.62% 10 47.62% 1 4.76% 0 0% 21
28 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 17 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
29 โรงเรียนบ้านโคกยาว 17 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 17
30 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 19 9 52.94% 6 35.29% 0 0% 2 11.76% 17
32 โรงเรียนบ้านขมวด 21 9 47.37% 4 21.05% 4 21.05% 2 10.53% 19
33 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 15 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 19 8 42.11% 8 42.11% 1 5.26% 2 10.53% 19
35 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านวังศาล 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 19 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 3 16.67% 18
41 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนบ้านระวิง 20 7 46.67% 1 6.67% 3 20% 4 26.67% 15
43 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านวังพลับ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
47 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
48 โรงเรียนบ้านดงขุย 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 16 5 31.25% 7 43.75% 4 25% 0 0% 16
50 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
51 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
52 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านชอนไพร 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
54 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 18 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนบ้านหัวนา 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนบ้านนายม 10 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 11 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
59 โรงเรียนบ้านกกไทร 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
60 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านโนนตูม 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 8 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านป่าแดง 14 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนบ้านดงลาน 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้าน กม.28 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
71 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านคลองบง 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
73 โรงเรียนบ้านวังหินซอง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนสายสมร 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
75 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 8 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
77 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 11 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
79 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
80 โรงเรียนบ้านเขาขาด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
82 โรงเรียนบ้านยางหัวลม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านป่าบง 7 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านบง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านดงลึก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนบ้านนาป่า 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนบ้านลาดน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 7 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านสะเดียง 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านเขาสัก 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
98 โรงเรียนบ้านวังชะนาง 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนธาราคีรี 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
101 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
102 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านห้วยตูม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านซับขลุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านกงกะยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านดง 6 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านโคก 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
115 โรงเรียนบ้านพี้ 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
116 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง 5 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนกิตติพิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านวังขอน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านคลองสาร 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านโตกใต้ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านยางกุด 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
129 โรงเรียนบ้านดงหลง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหลุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านซับข่อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
132 โรงเรียนบ้านวังซอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
133 โรงเรียนวัชรชัย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]