งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
ระดับชาติ(ภาคเหนือ)
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 21-23 ธ.ค. 2561
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14:43 น.
 
กลุ่มสาระฯ จำนวนรายการ สถานที่จัดแข่งขัน
1.ภาษาไทย 19 เมืองเพชรบูรณ์
2.คณิตศาสตร์       19 อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 
3.วิทยาศาสตร์      15 -อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
-บ้านสามแยกวังชมภู
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 เมืองเพชรบูรณ์
5.สุขศึกษา และพลศึกษา 8 เมืองเพชรบูรณ์
6.ศิลปะ – ทัศนศิลป์         15 อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
7.ศิลปะ – ดนตรี 51 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
8.ศิลปะ – นาฏศิลป์ 10 เมืองเพชรบูรณ์
9.ภาษาต่างประเทศ          13 อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      10 เมืองเพชรบูรณ์
11.คอมพิวเตอร์       12 อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
12.หุ่นยนต์ 8 บ้านท่าข้าม
13.การงานอาชีพ 18 เมืองเพชรบูรณ์
14.ปฐมวัย 2 อนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
15.เรียนร่วม – ภาษาไทย 17 เมืองเพชรบูรณ์
16.เรียนร่วม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 เมืองเพชรบูรณ์
17.เรียนร่วม– ศิลปะ 21 เมืองเพชรบูรณ์
18.เรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 เมืองเพชรบูรณ์
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 17:20 น.
1. สเปคคอมพิเตอร์ที่อยู่ใน ห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขันทุกห้อง คือWindows 7 32 บิต 
2. กิจกรรมที่ต้องมีการลงโปรแกรมก่อนการแข่งขันทุกกิจกรรมให้นำเครื่องอ่านและบันทึกแผ่น External Optical Disk Drive หรือ USB แฟลชไดร์ฟ มาเอง
3. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขันให้นำมาเอง เช่น ชุดหูฟัง  ไมค์อัดเสียง
4. นักเรียนต้องนำโปรแกรมที่จะลงเครื่องในการแข่งขันให้กรรมการตรวจสอบก่อนทุกชนิดและลงโปรแกรมเองก่อนการแข่งขัน 1 ชม. โดย เริ่ม 8.30 น. และทำการแข่งขันเวลา 9.30 น.เป็นต้นไป
5. อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดของผู้เข้าแข่งขัน ให้ฝากไว้ที่ครูผู้นำนักเรียนมาห้ามนำเข้าห้องแข่งขันโดยเด็ดขาด
6. ห้ามครูผู้ฝึกสอนเข้าห้องแข่งขัน
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15:26 น.
ที่ กลุ่มโรงเรียน ลำดับที่แสดง
1 เอกชนและนอกสังกัด 1
2 เพชรวังโป่ง 2
3 เอราวัณตาดหมอก 3
4 ดงขุย 4
5 ท่าพลนางั่ว 5
6 ลาดแค 6
7 บ้านโตกนายมชอนไพร 7
8 วังชมภู 8
9 ห้วยใหญ่ 9
10 บ้านโคกดงมูลเหล็ก 10
11 ท้ายดงวังหิน 11
12 เพชรชนแดน 12
13 ท่าข้าม 13
14 ในเมือง 14
15 ห้วยสะแก-ระวิง 15
 
 
 
วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13:21 น.
ปก คำนำ สารบัญ คลิก
การจัดการแข่งขัน คลิก
ตารางการแข่งขัน คลิก
คณะผู้จัดทำ คลิก
 
วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13:18 น.
ตารางแข่งขันเรียบร้อยแล้วสามารถจัดพิมพ์ได้แล้วค่ะ
วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09:23 น.
ขอให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ประกาศ( คลิกที่นี่ )
๑๑-๑๗ ก.ย. ๖๑ -เปลี่ยนตัวนักเรียนคลิกที่นี่  ครูผู้ฝึกสอน
  คลิกที่นี่พร้อมแนบหลักฐานในระบบของ ร.ร.
-กรณีที่ชื่อ-นามสกุล สะกดผิด ให้แก้ไข
 ในระบบของ ร.ร. ไม่ต้องแนบหลักฐาน
-เพิ่มรูปนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
๑๘ ก.ย.๖๑ - admin ของระบบการแข่งขันตรวจสอบ
และอนุมัติการขอเปลี่ยนตัว
การแก้ไขชื่อ-นามสกุล สะกดผิด
๑๙-๒๑ ก.ย.๖๑ -พิมพ์บัตรนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
แสดงบัตรเข้าแข่งขันต่อกรรมการ
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08:42 น.
ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงตารางการแข่งขัน เมื่อคณะทำงานตรวจสอบดีแล้วจะแจ้งให้ทราบว่าพิมพ์ได้
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08:43 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 165
จำนวนทีม 1,541
จำนวนนักเรียน 3,167
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,212
จำนวนกรรมการ 606
ครู+นักเรียน 5,379
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,985
ประกาศผลแล้ว 244/274 (89.05%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 12
สัปดาห์ที่แล้ว 65
เดือนนี้ 34
เดือนที่แล้ว 161
ปีนี้ 1,164
ทั้งหมด 136,585