สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 19 19 6 44
2 อนุบาลวังโป่ง 19 5 6 30
3 เสรีศึกษา 12 12 3 27
4 บ้านดงมูลเหล็ก 12 1 1 14
5 บ้านท่าข้าม 11 3 4 18
6 เมืองเพชรบูรณ์ 9 4 7 20
7 บ้านห้วยสะแก 8 6 8 22
8 บ้านหนองใหญ่ 7 2 3 12
9 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 6 5 10 21
10 บ้านเขาชะโงก 6 5 1 12
11 บ้านโป่งหว้า 6 1 1 8
12 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 5 6 1 12
13 บ้านวังหิน 5 2 2 9
14 บ้านสามแยกวังชมภู 5 2 1 8
15 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 5 1 0 6
16 บ้านวังพลับ 5 0 2 7
17 คลองห้วยนาพัฒนาการ 5 0 1 6
18 บ้านถ้ำแก้ว 5 0 0 5
19 บ้านโพธิ์ทอง 4 3 1 8
20 บ้านโคกยาว 4 2 2 8
21 บ้านศาลาลาย 4 2 1 7
22 บ้านกกจั่น 4 2 1 7
23 บ้านสักแห้ง 4 2 1 7
24 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 2 0 6
25 บ้านวังแช่กลอย 3 7 2 12
26 บ้านโนนสะอาด 3 5 1 9
27 บ้านขมวด 3 1 4 8
28 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 3 1 1 5
29 บ้านซับเปิบ 3 0 4 7
30 บ้านหนองแหวน 3 0 1 4
31 บ้านลาดแค 2 7 6 15
32 อนุบาลชนแดน 2 4 8 14
33 บ้านยางลาด 2 3 2 7
34 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 2 2 3 7
35 บ้านโนนตูม 2 2 2 6
36 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 2 2 0 4
37 บ้านคลองปลาหมอ 2 1 5 8
38 บ้านโตก 2 1 2 5
39 บ้านโพธิ์งาม 2 1 1 4
40 บ้านดงลาน 2 1 0 3
41 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 2 0 3 5
42 บ้านเฉลียงลับ 2 0 1 3
43 บ้านไร่ฝาย 2 0 1 3
44 บ้านเขาน้อย 2 0 0 2
45 บ้านตะกุดจั่น 1 3 1 5
46 บ้านหัวนา 1 3 0 4
47 บ้านดงขุย 1 2 2 5
48 บ้าน กม.2 1 2 1 4
49 บ้านตะเบาะ 1 2 1 4
50 บ้านกกไทร 1 2 1 4
51 บ้านวังศาล 1 2 0 3
52 บ้านปากน้ำ 1 2 0 3
53 บ้านชอนไพร 1 2 0 3
54 บ้านคลองน้ำคัน 1 1 2 4
55 บ้านน้ำลัด 1 1 0 2
56 บ้านคลองบง 1 1 0 2
57 บ้านยางหัวลม 1 0 1 2
58 บ้านป่าบง 1 0 1 2
59 บ้านใหม่วังตะเคียน 1 0 0 1
60 บ้านดงลึก 1 0 0 1
61 ตาดหมอกวิทยา 1 0 0 1
62 บ้านวังปลาช่อน 1 0 0 1
63 บ้านกล้วย 1 0 0 1
64 บ้านกงกะยาง 1 0 0 1
65 บ้านตะกุดเป้า 1 0 0 1
66 บ้านดงขุยใต้ 0 7 4 11
67 บ้านชัยมงคล 0 4 1 5
68 บ้านระวิง 0 3 3 6
69 บ้านป่าแดง 0 3 2 5
70 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 0 3 0 3
71 บ้านห้วยงาช้าง 0 2 3 5
72 บ้านเนินสง่า 0 2 2 4
73 บ้านนายม 0 2 2 4
74 บ้าน กม.28 0 2 1 3
75 สำราญราษฎร์วิทยา 0 2 0 2
76 บ้านทรัพย์พุทรา 0 1 3 4
77 บ้านห้วยผักไล 0 1 2 3
78 บ้านวังโค้ง 0 1 2 3
79 บ้านหนองกลอย 0 1 2 3
80 บ้านโป่งนกแก้ว 0 1 1 2
81 บ้านนาป่า 0 1 1 2
82 อนุบาลตริณศิลป์ 0 1 1 2
83 บ้านด่านช้าง 0 1 1 2
84 ลูกจันทน์ปิยะอุย 0 1 0 1
85 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 0 1 0 1
86 สายสมร 0 1 0 1
87 บ้านกุฏิพระ 0 1 0 1
88 บ้านโนนตะแบก 0 1 0 1
89 บ้านน้ำเดื่อ 0 1 0 1
90 บ้านสะเดียง 0 1 0 1
91 บ้านทุ่งหินปูน 0 1 0 1
92 บ้านป่าม่วง 0 1 0 1
93 บ้านซับขลุง 0 1 0 1
94 บ้านป่าเลา 0 1 0 1
95 กิตติพิทยา 0 1 0 1
96 บ้านคลองสาร 0 1 0 1
97 บ้านสะแกงาม 0 0 2 2
98 บ้านลาดน้อย 0 0 2 2
99 บ้านโคกสำราญ 0 0 2 2
100 บ้านบุฉนวน 0 0 1 1
101 บ้านเขาขาด 0 0 1 1
102 บ้านหนองตาด 0 0 1 1
103 บ้านห้วยตูม 0 0 1 1
104 บ้านพี้ 0 0 1 1
105 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0
106 บ้านวังหินซอง 0 0 0 0
107 บ้านท่ากกตาล 0 0 0 0
108 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0
109 บ้านบง 0 0 0 0
110 บ้านเขาสัก 0 0 0 0
111 บ้านวังชะนาง 0 0 0 0
112 ธาราคีรี 0 0 0 0
113 บ้านห้วยแหน 0 0 0 0
114 บ้านโคกหนองจอก 0 0 0 0
115 บ้านคลองสำโรง 0 0 0 0
116 บ้านดง 0 0 0 0
117 บ้านโคก 0 0 0 0
118 บ้านบุ่งกกเรียง 0 0 0 0
119 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0
120 บ้านวังขอน 0 0 0 0
121 บ้านโป่งตาเบ้า 0 0 0 0
122 บ้านเขาคณฑา 0 0 0 0
123 บ้านโตกใต้ 0 0 0 0
124 บ้านวังทอง 0 0 0 0
125 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0
126 บ้านโคกเจริญ 0 0 0 0
127 บ้านยางกุด 0 0 0 0
128 บ้านวังใหญ่ 0 0 0 0
129 บ้านดงหลง 0 0 0 0
130 บ้านหลุง 0 0 0 0
131 บ้านซับข่อย 0 0 0 0
132 บ้านวังซอง 0 0 0 0
133 วัชรชัย 0 0 0 0
รวม 241 199 162 602

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]