แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 51 27 54% 12 24% 8 16% 3 6% 50
2 โรงเรียนผดุงวิทย์ 35 25 71.43% 6 17.14% 3 8.57% 1 2.86% 35
3 โรงเรียนบ้านวังร่อง 37 20 54.05% 10 27.03% 3 8.11% 4 10.81% 37
4 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 29 14 51.85% 5 18.52% 8 29.63% 0 0% 27
5 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 24 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 2 8.33% 24
6 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 22 10 45.45% 5 22.73% 5 22.73% 2 9.09% 22
7 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 19 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
8 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 14 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
9 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
10 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 17 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
11 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
12 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
13 โรงเรียนบ้านวังบาล 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
14 โรงเรียนบ้านบุ่ง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
15 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 21 8 40% 8 40% 2 10% 2 10% 20
16 โรงเรียนบ้านวังยาว 21 8 38.1% 5 23.81% 4 19.05% 4 19.05% 21
17 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 17 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
18 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 16 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
19 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 15 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
20 โรงเรียนบ้านกลาง 12 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
21 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
22 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
23 โรงเรียนบ้านฝาย 17 7 41.18% 8 47.06% 2 11.76% 0 0% 17
24 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 16 7 46.67% 7 46.67% 0 0% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 29 7 28% 6 24% 6 24% 6 24% 25
26 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 21 7 33.33% 4 19.05% 7 33.33% 3 14.29% 21
27 โรงเรียนบ้านป่าบง 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนบ้านนายาว 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 24 6 26.09% 10 43.48% 5 21.74% 2 8.7% 23
31 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 17 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 17
32 โรงเรียนบ้านวังรู 15 6 40% 4 26.67% 5 33.33% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 15 6 40% 3 20% 6 40% 0 0% 15
34 โรงเรียนบ้านหนองยาว 11 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนบ้านท่าขาม 18 5 27.78% 8 44.44% 3 16.67% 2 11.11% 18
36 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 28 5 19.23% 7 26.92% 9 34.62% 5 19.23% 26
37 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 20 5 26.32% 6 31.58% 7 36.84% 1 5.26% 19
38 โรงเรียนบ้านซำภู 16 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
40 โรงเรียนบ้านศิลา 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 14 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
42 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
43 โรงเรียนบ้านหินฮาว 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 12 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
45 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านโคกมน 22 4 20% 6 30% 2 10% 8 40% 20
48 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 12 4 33.33% 6 50% 0 0% 2 16.67% 12
49 โรงเรียนบ้านหนองบัว 13 4 30.77% 5 38.46% 4 30.77% 0 0% 13
50 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 19 4 21.05% 4 21.05% 10 52.63% 1 5.26% 19
51 โรงเรียนบ้านตาดกลอย 20 4 23.53% 4 23.53% 4 23.53% 5 29.41% 17
52 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 18 4 23.53% 3 17.65% 5 29.41% 5 29.41% 17
53 โรงเรียนบ้านดงขวาง 12 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
54 โรงเรียนบ้านหินโง่น 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 18 3 18.75% 8 50% 5 31.25% 0 0% 16
58 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
59 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 13 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 13
61 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 11 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
62 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านกกโอ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนเมตตาวิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
66 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
68 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดศรีทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
72 โรงเรียนบ้านวังเวิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 16 2 12.5% 5 31.25% 3 18.75% 6 37.5% 16
76 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 13 2 15.38% 2 15.38% 6 46.15% 3 23.08% 13
78 โรงเรียนบ้านปากดุก 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
82 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 7 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
85 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนเมตตาศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 7 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านท่าผู 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนบ้านซำม่วง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
91 โรงเรียนบูรณวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านวังกวาง 9 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 8
93 โรงเรียนบ้านส้มเลา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านหนองเล 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
95 โรงเรียนบ้านท่าโก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านนาซำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านวังขอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านไร่นางาม 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
102 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
104 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
105 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านวังมล 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
108 โรงเรียนบ้านฟองใต้ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านปากออก 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
112 โรงเรียนบ้านโสก 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
113 โรงเรียนบ้านจางวาง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 4 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านนครเดิด 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
122 โรงเรียนบ้านดงคล้อ 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านลานบ่า 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
126 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
127 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านกกกะบก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนบ้านสักหลง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
130 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
131 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]