สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ผดุงวิทย์ 15 7 4 26
2 อนุบาลหล่มเก่า 12 15 7 34
3 บ้านวังร่อง 9 8 3 20
4 บ้านเหล่าหญ้า 7 4 1 12
5 บ้านห้วยอีจีน 7 2 0 9
6 บ้านช้างตะลูด 6 3 0 9
7 บ้านโจะโหวะ 6 2 2 10
8 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 6 1 1 8
9 บ้านวังบาล 5 3 2 10
10 อนุบาลสุภาพพิทยา 5 2 0 7
11 บ้านห้วยลาน 5 1 3 9
12 เมตตาชนูปถัมภ์ 4 5 1 10
13 บ้านห้วยกะโปะ 4 5 0 9
14 บ้านหนองแม่นา 4 1 3 8
15 วัดทุ่งธงไชย 4 0 0 4
16 บ้านฝาย 3 4 3 10
17 บ้านน้ำก้อ 3 4 1 8
18 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 3 3 3 9
19 บ้านห้วยลาด 3 2 2 7
20 บ้านบุ่ง 3 2 1 6
21 บ้านห้วยขอนหาด 3 2 0 5
22 บ้านโคกมน 3 1 2 6
23 บ้านนายาว 3 1 1 5
24 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 3 0 2 5
25 บ้านห้วยสนามทราย 3 0 1 4
26 บ้านวังเวิน 3 0 0 3
27 บ้านเข็กน้อย 2 9 2 13
28 บ้านสงเปลือย 2 8 3 13
29 บ้านธารทิพย์ 2 6 4 12
30 บ้านทุ่งสมอ 2 5 5 12
31 บ้านกลาง 2 3 2 7
32 บ้านห้วยสวิง 2 3 2 7
33 บ้านป่าบง 2 3 0 5
34 บ้านหนองไขว่ 2 2 4 8
35 บ้านซำภู 2 2 3 7
36 บ้านหลักด่าน 2 2 2 6
37 บ้านดงขวาง 2 2 1 5
38 บ้านวังยาว 2 1 5 8
39 บ้านห้วยหญ้าเครือ 2 1 2 5
40 บ้านตาดข่าพัฒนา 2 1 2 5
41 บ้านท่าขาม 2 1 1 4
42 บ้านท่าอิบุญ 2 1 1 4
43 บ้านหินโง่น 2 1 0 3
44 บ้านห้วยผักกูด 2 0 3 5
45 บ้านศิลา 2 0 2 4
46 บ้านป่าแกเครือ 2 0 0 2
47 วัดหนองปลาซิว 2 0 0 2
48 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 2 0 0 2
49 บ้านแก่งโตน 1 2 3 6
50 สิรินคริสเตียน 1 2 2 5
51 บ้านวังรู 1 2 1 4
52 บ้านหนองยาว 1 2 1 4
53 บ้านท่าช้าง 1 2 1 4
54 บ้านหินกลิ้ง 1 2 0 3
55 บ้านน้ำพุ 1 1 2 4
56 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 1 1 1 3
57 อนุบาลน้ำหนาว 1 1 1 3
58 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1 1 1 3
59 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 1 1 1 3
60 บ้านหินฮาว 1 1 0 2
61 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 1 1 0 2
62 เมตตาวิทยา 1 1 0 2
63 บ้านน้ำสร้าง 1 1 0 2
64 บ้านห้วยน้ำขาว 1 1 0 2
65 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 1 1 0 2
66 บ้านตาดกลอย 1 0 3 4
67 บ้านน้ำชุน 1 0 2 3
68 บูรณวิทยา 1 0 1 2
69 บ้านทรัพย์สว่าง 1 0 0 1
70 บ้านกกโอ 1 0 0 1
71 บ้านปากดุก 1 0 0 1
72 บ้านร่องกะถิน 1 0 0 1
73 บ้านส้มเลา 1 0 0 1
74 บ้านท่าโก 1 0 0 1
75 บ้านปากห้วยขอนแก่น 1 0 0 1
76 บ้านโป่งสามขา 1 0 0 1
77 บ้านภูผักไซ่ 1 0 0 1
78 บ้านท่าดินแดง 1 0 0 1
79 บ้านนาเกาะ 1 0 0 1
80 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 0 3 1 4
81 บ้านเหมืองแบ่ง 0 3 0 3
82 บ้านบุ่งคล้า 0 2 2 4
83 บ้านห้วยระหงส์ 0 1 4 5
84 บ้านดงน้ำเดื่อ 0 1 1 2
85 บ้านซำม่วง 0 1 1 2
86 บ้านวังกวาง 0 1 1 2
87 วัดศรีทอง 0 1 0 1
88 บ้านนาซำ 0 1 0 1
89 วัดศรีจันดาธรรม 0 1 0 1
90 บ้านไร่นางาม 0 1 0 1
91 อนุบาลเพชรอนันต์ 0 1 0 1
92 บ้านวังมล 0 1 0 1
93 บ้านหนองบัว 0 0 3 3
94 บ้านดอนสว่าง 0 0 3 3
95 ชุมชนบ้านติ้ว 0 0 2 2
96 เมตตาศึกษา 0 0 2 2
97 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 0 0 1 1
98 บ้านน้ำดุกเหนือ 0 0 1 1
99 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0 0 1 1
100 บ้านฝายนาแซง 0 0 1 1
101 บ้านทับเบิกร่วมใจ 0 0 1 1
102 บ้านน้ำคำ 0 0 1 1
103 บ้านหนองเล 0 0 1 1
104 บ้านวังขอน 0 0 1 1
105 บ้านโนนทอง 0 0 1 1
106 บ้านโสก 0 0 1 1
107 ไทยรัฐวิทยา 25 0 0 0 0
108 บ้านท่าผู 0 0 0 0
109 บ้านฟองใต้ 0 0 0 0
110 บ้านห้วยหินลับ 0 0 0 0
111 บ้านหัวนาเลา 0 0 0 0
112 บ้านปากออก 0 0 0 0
113 บ้านจางวาง 0 0 0 0
114 บ้านคลองสีฟัน 0 0 0 0
115 บ้านหนองสว่าง 0 0 0 0
116 ฤทัยทิพย์ 0 0 0 0
117 บ้านดงทิพย์ 0 0 0 0
118 บ้านนครเดิด 0 0 0 0
119 บ้านห้วยข่อย 0 0 0 0
120 บ้านห้วยคนทา 0 0 0 0
121 บ้านท่าข้าม 0 0 0 0
122 บ้านดงคล้อ 0 0 0 0
123 บ้านลานบ่า 0 0 0 0
124 บ้านหัวนา 0 0 0 0
125 บ้านอุ่มกะทาด 0 0 0 0
126 เอื้ออังกูรวิทยา 0 0 0 0
127 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 0 0
128 บ้านกกกะบก 0 0 0 0
129 บ้านสักหลง 0 0 0 0
130 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0
131 บ้านน้ำอ้อย 0 0 0 0
รวม 207 170 137 514

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]