งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์


- ขณะนี้ดำเนินการโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคเรียบร้อยแล้ว -
คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบเเข่งขันระดับภาค
- ตรวจสอบตารางการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา (คลิกที่นี่)
- โรงเรียนตัวแทนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนให้ถูกต้องอีกครั้ง
   ก่อน admin เขตพื้นที่ดำเนินการโอนข้อมูลให้กับ admin ระดับภาค
- โรงเรียนตัวแทนต้องการเปลี่ยนตัวหรือสละสิทธิ์การเป็นตัวแทนให้ดำเนินการ
   แจ้งมายังเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น.
   หากพ้นกำหนดดังกล่าว ให้เป็นไปตามกำหนดการของการแข่งขันระดับภาค
- เว็บไซต์ระบบการจัดการแข่งขันระดับภาค คือ  https://www.north68.sillapa.net/sp-center/
 
  แจ้งให้เตรียมการแข่งขัน ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ย. 2561 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ลำดับการประกวดแข่งขัน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
_____________________________________________________________

 การแข่งขัน Webpage ทุกรายการ (ประกาศ 17 พ.ย. 2561)
       ให้จัดเตรียมโปรแกรมสำหรับถ่ายโอนไฟล์ (FTP) มาด้วย
       โดยคณะกรรมการจะให้นักเรียนนำเสนอผลงานโดยการ FTP ขึ้นสู่ host ที่กำหนดให้
       ทั้งนี้แนะนำให้ใช้โปรแกรม FileZilla และเว็บเซิฟเวอร์ เป็นระบบปฏิบัติการ Linux
 
 1. ประชุมประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ
  วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมตึกใหม่ชั้น 3 ห้องสื่อฯ
  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
 2. ประชุมแอดมินระดับศูนย์พัฒนาการ
  วันที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  
  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
  ***ให้นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และปลั๊กไฟต่อพ่วง มาด้วย
 3. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  
  เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
            กลุ่มสาระ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
                         การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                         นักเรียนเรียนร่วม
  เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
            กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ
                         สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปฐมวัย
                         คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ศิลปะ
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 00:37 น.
เข้าร่วมแข่งขันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้     
  -  นักเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  -  นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  -  นักเรียนโรงเรียนเอกชน อำเภอหนองไผ่,บึงสามพัน,วิเชียรบุรี,ศรีเทพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  -  นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าร่วมแข่งขันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดังนี้
  -  
นักเรียนโรงเรียนเอกชน อำเภอหนองไผ่,บึงสามพัน,วิเชียรบุรี,ศรีเทพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  -  นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 00:36 น.
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 21-23 ธ.ค. 2561
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 00:35 น.
** Administrator 4 อำเภอ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561
*ระดับศูนย์/ระดับอำเภอ/ระดับเขต/
/วันที่ 29 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 


 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 220
จำนวนทีม 2,219
จำนวนนักเรียน 4,375
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,189
จำนวนกรรมการ 1,139
ครู+นักเรียน 7,564
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,703
ประกาศผลแล้ว 238/238 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 5
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 6
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 6
ทั้งหมด 202,573