งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่------------------------------------
♦กลุ่มโรงเรียนจัดการแข่งขันฯ เดือนสิงหาคม 2561
♦โซนอำเภอโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 1-5 ก.ย. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ วันที่ 5-10 ก.ย. 2561
♦ตรวจสอบและขอแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 11-13 ก.ย. 2561
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ณ รร.ราชประชานุเคราะห์24 วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 13.00น.
♦เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน วันที่ 15-18 ก.ย. 2561
♦ พิธีเปิดงานศิลปะฯ ณ ที่ว่าการอำเภอจุน วันที่ 19 ก.ย. 2516 เวลา 08.30
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 18-20 ก.ย. 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 5 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 1-30 พ.ย. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 21-23 ธ.ค. 2561
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

ข้อมูล Admin Admin งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561 สพป.พะเยา เขต 2


การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันของแต่ละรายการ

 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 

รายการแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับประถมและมัธยม
1. กระดานครอสเวิร์ด พร้อมเบี้ย เช็คอุปกรณ์ให้ครบ
2. นาฬิกาจับเวลา (ตั้งเวลา 22 นาที แบบติดลบได้ สำหรับนาฬิกาจับเวลานั่นสามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้
Android
- Scrable clock
- Chess clock
- Wali Timer
iOS
- Zarf
 

 คอมพิวเตอร์ 

ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนำเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาติดตั้งยังสนามแข่งขัน ทางสนามแข่งขันจัดเตรียมให้เฉพาะโต๊ะ เก้าอี้ เท่านั่น
 
 

 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก และ การแข่งขันคีตะมวยไทย ทุกรายการ
ให้เตรียมเพลงที่ใช้สำหรับทำการแข่งขันใส่ในอุปกรณ์ USB Flash Drive เท่านั่น
 
 

 สาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

 โครงานวิทยาศาสตร์ ให้แต่ละโรงเรียนนำโต๊ะมาเอง
 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
 จานหลุมโลหะ 2 อัน
 หลอดทดลองขนาดใหญ่ 5 หลอด
 หลอดทดลองขนาดเล็ก 5 หลอด
 หลอดหยดสาร 5 หลอด
 ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด
 ที่หนีบหลอดทดลอง 2 อัน
 บิกเกอร์ขนาดกลาง 5 อัน
 บิกเกอร์ขนาดเล็ก 5 อัน
 ขาตั้งพร้อมที่จับ 1 ชุด
 เครื่องชั่งสปริง 3 อัน
 กระดาษอินดิเคเตอร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาด้วย เขตพื้นที่จัดเตรียมให้เรียบร้อยแล้ว
หัวข้อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
 

ปฐมวัย

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน (รายงานตัว ณ สนามแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันอย่างน้อย 20 นาที)
โรงเรียนหน้าอยู่
ชุมชนของเรา
ประเพณีของไทย
ธรรมชาติแสนสวย
ผลไม้แสนอร่อย
การแข่งขัน ฉีก ตัด ปะ
ธรรมชาติแสนสวย
อนุรักษ์ประเพณีไทย
ชุมชนของเราน่าอยู่
โรงเรียนของเราน่าอยู่
เศรษฐกิจพอเพียง
 

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การแข่งขันให้ยึดเกณฑ์การแข่งขันเป็นหลัก
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
ความรัก
การใช้เทคโนโลยี
ความซื่อสัตย์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
ความรัก
การใช้เทคโนโลยี
ความซื่อสัตย์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
ขยะสร้างโลก
ตามรอยพ่อหลวง ร.9
ธรรมชาติและสัตว์ป่า
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ขยะสร้างโลก
ตามรอยพ่อหลวง ร.9
ธรรมชาติและสัตว์ป่า
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โต๊ะเอนกประสงค์
นาฬิกาปลุกยุค 2018
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
โปรแกรม(Software)ที่จะใช้ในการแข่งขัน
หากกรรมการตรวจพบการเตรียมรูปภาพหรือกราฟฟิกไว้ล่วงหน้า ทีมนั่นจะถูกปรับแพ้ทันที
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
 

เรียนรวม

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
โรงเรียนน่าอยู่
ประเพณีท้องถิ่น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
โรงเรียนน่าอยู่
ประเพณีท้องถิ่น

หัวข้อการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
Happy Family
In my school
Enjoy eating
I'm happy in my freetime
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
My delicious food.
My beloved family
Wonderful freetime.
My beloved school.
หมายเหตุ : ไม่อนุญาติให้ใช้ไมค์, ไม่อนุญาติให้ครูผู้ฝึกสอนเข้า, แต่งกายชุดนักเรียน
จับฉลากหัวข้อ 2 ฉลาก เลือก 1 ฉลาก
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
หัวข้อ Writing Skill
Myself
My School
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
หัวข้อ Writing Skill
My holiday
Environment
Technology
อุปกรณ์ที่แต่โรงเรียนต้องเตรียม
ปากกา
ดินสอ
ยางลบ
สีไม้

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 144
จำนวนทีม 1,445
จำนวนนักเรียน 2,874
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,017
จำนวนกรรมการ 1,016
ครู+นักเรียน 4,891
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,907
ประกาศผลแล้ว 200/276 (72.46%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 13
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 15
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 16
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 16
ทั้งหมด 154,325