::sp-uti2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

 

013 หุ่นยนต์

1.  243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 2.  247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
3.  757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 4.  758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
5.  755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 6.  756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
7.  250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 8.  251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]