สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 036 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 36 66 51
2 037 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 30 65 47
3 038 โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 38 85 63
4 039 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 41 131 76
5 040 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 22 37 31
6 041 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 35 62 54
7 042 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 37 83 61
8 043 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 44 76 60
9 044 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 38 72 55
10 045 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 33 62 50
11 046 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 39 97 66
12 047 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 24 61 43
13 048 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 7 11 10
14 049 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 19 39 29
15 050 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 22 43 33
16 053 โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ฯ 2 8 4
รวม 467 998 733
1731

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเอกราช ตามี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา โทร 088-4024680
นายนันท์ ก้อคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา โทร. 097-9248774
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]