ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 36 0 0 36
2 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 22 9 4 35
3 สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 21 8 0 29
4 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 10 7 30
5 พิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 10 13 4 27
6 น่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 10 9 8 27
7 กาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 7 6 9 22
8 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 6 12 3 21
9 นครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 6 6 6 18
10 เชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 5 5 6 16
11 โสตศึกษาจังหวัดตาก 4 7 7 18
12 พิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 4 4 5 13
13 แพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 2 6 11 19
14 การศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 2 5 8 15
15 การศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1 1 3 5
16 ศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ฯ 0 1 1 2
รวม 149 102 82 333

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเอกราช ตามี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา โทร 088-4024680
นายนันท์ ก้อคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา โทร. 097-9248774
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]