สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 20 26 24
2 002 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 22 28 26
3 003 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 8 8 8
4 004 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 16 22 20
5 005 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 17 14
6 006 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 2 2 2
7 007 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 17 28 22
8 008 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 16 20 19
9 009 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0 0
10 010 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 3 3 3
11 011 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 6 6 6
12 012 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 7 9 8
13 013 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 7 7
14 014 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 2 2 2
15 015 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 4 5 5
16 016 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 8 13 11
17 017 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 4 4 4
รวม 151 200 181
381

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โทร 091-8582360
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]