งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) จังหวัดพะเยา

สรุปการแข่งขันรายวัน


​LOGO
งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
 ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ (ภาคเหนือ)
การศึกษาพิเศษ
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือรับรองความพิการของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิก>>>
 ที่  รายการ  Word   PDF 
1. SS-001-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
2. SS-002-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
3. SS-003-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
4. SS-004-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้ฝึกสอน
5. SS-005-แบบหนังสือเพิ่มข้อมูลผู้ฝึกสอน
6. SS-006-แบบหนังสือขอเพิ่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
       
7. คู่มือการใช้งานระบบการแข่งขัน  
8. คู่มือ การแก้ไขชื่อของนักเรียน และครูผู้สอน  
9. คู่มือ การเปลี่ยนตัวของนักเรียน และครูผู้สอน  
10. คู่มือ การเพิ่มรูปในบัตรประจำตัวของนักเรียน และครูผู้สอน  

 
 การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน  [รายละเอียด]
 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน และครุผู้สอน [รายละเอียด]
    มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
     3. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอนในแต่ละกิจกรรม
              ต้องมีหนังสือยินยอมให้เปลี่ยนจากครูผู้สอนคนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม
          อนุญาตพร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าว ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน
         (วันรายงานตัว)ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 
วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:02 น.

  • ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์ระบบการลงทะเบียน         19 - 22 พฤศจิกายน 2561
  • ส่งมอบชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน ให้โรงเรียน                  23 - 26 พฤศจิกายน 2561
  • เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู                               27 - 30 พฤศจิกายน 2561
  • ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู                    1 ธันวาคม 2561
  • ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ                1 - 5  ธันวาคม 2561
  • เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู                15 - 19 ธันวาคม 2561
  • จัดการแข่งขันระดับชาติ  (ภาคเหนือ)                21 ธันวาคม 2561                                                              
  • ประกาศผลการแข่งขัน ระดับชาติ(ภาคเหนือ)      หลังจบการแข่งขัน
  • พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                            1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 16:58 น.

หนังสือประชาสัมพันธฺการสั่งจองเสื้อ คลิก
ใบสั่งจองเสื้อ คลิกเข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 17
จำนวนทีม 151
จำนวนนักเรียน 200
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 181
จำนวนกรรมการ 310
ครู+นักเรียน 381
ครู+นักเรียน+กรรมการ 691
ประกาศผลแล้ว 40/62 (64.52%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 3
สัปดาห์ที่แล้ว 28
เดือนนี้ 29
เดือนที่แล้ว 25
ปีนี้ 571
ทั้งหมด 48,678