ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 10 3 1 14
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 5 4 0 9
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 4 3 1 8
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 1 2 7
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 3 3 3 9
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 3 1 3 7
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 3 0 7 10
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 2 1 0 3
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 2 0 0 2
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 1 4 1 6
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 2 0 3
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 1 1 1 3
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1 0 0 1
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 0 2 0 2
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 0 1 2 3
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 0 1 1 2
รวม 40 27 22 89

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โทร 091-8582360
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]