แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 129 103 83.06% 15 12.1% 4 3.23% 2 1.61% 124
2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 126 90 75.63% 18 15.13% 7 5.88% 4 3.36% 119
3 โรงเรียนสันกำแพง 127 80 65.57% 24 19.67% 13 10.66% 5 4.1% 122
4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 98 52 55.32% 25 26.6% 11 11.7% 6 6.38% 94
5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 59 46 82.14% 7 12.5% 2 3.57% 1 1.79% 56
6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 76 38 53.52% 16 22.54% 13 18.31% 4 5.63% 71
7 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 51 35 68.63% 11 21.57% 4 7.84% 1 1.96% 51
8 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 78 32 42.67% 13 17.33% 21 28% 9 12% 75
9 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 67 30 49.18% 12 19.67% 9 14.75% 10 16.39% 61
10 โรงเรียนหอพระ 62 26 44.07% 15 25.42% 8 13.56% 10 16.95% 59
11 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 44 25 58.14% 7 16.28% 6 13.95% 5 11.63% 43
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 21 75% 3 10.71% 2 7.14% 2 7.14% 28
13 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
14 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 13 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
15 โรงเรียนเมตตาศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
18 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 e-mail: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]