แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 199 136 88.31% 13 8.44% 4 2.6% 1 0.65% 154
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 153 131 88.51% 14 9.46% 2 1.35% 1 0.68% 148
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 149 127 85.81% 13 8.78% 6 4.05% 2 1.35% 148
4 โรงเรียนพานพิทยาคม 146 115 79.31% 19 13.1% 8 5.52% 3 2.07% 145
5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 126 95 77.87% 20 16.39% 5 4.1% 2 1.64% 122
6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 139 88 63.31% 30 21.58% 13 9.35% 8 5.76% 139
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 112 83 74.77% 21 18.92% 5 4.5% 2 1.8% 111
8 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 111 70 63.06% 28 25.23% 8 7.21% 5 4.5% 111
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 128 69 57.02% 37 30.58% 9 7.44% 6 4.96% 121
10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 118 64 55.65% 31 26.96% 15 13.04% 5 4.35% 115
11 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 112 62 55.86% 27 24.32% 11 9.91% 11 9.91% 111
12 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 118 57 48.31% 38 32.2% 16 13.56% 7 5.93% 118
13 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 102 54 57.45% 16 17.02% 15 15.96% 9 9.57% 94
14 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 92 50 56.82% 23 26.14% 9 10.23% 6 6.82% 88
15 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 91 48 53.33% 21 23.33% 13 14.44% 8 8.89% 90
16 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 83 46 56.79% 18 22.22% 9 11.11% 8 9.88% 81
17 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 82 44 55.7% 19 24.05% 7 8.86% 9 11.39% 79
18 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 95 43 46.74% 24 26.09% 9 9.78% 16 17.39% 92
19 โรงเรียนพญาเม็งราย 86 41 48.81% 22 26.19% 12 14.29% 9 10.71% 84
20 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 91 40 44.94% 32 35.96% 8 8.99% 9 10.11% 89
21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 73 38 52.78% 22 30.56% 10 13.89% 2 2.78% 72
22 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 60 37 62.71% 9 15.25% 11 18.64% 2 3.39% 59
23 โรงเรียนสันติวิทยา 107 36 36.36% 29 29.29% 19 19.19% 15 15.15% 99
24 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 87 36 42.86% 23 27.38% 17 20.24% 8 9.52% 84
25 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 61 36 59.02% 10 16.39% 7 11.48% 8 13.11% 61
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 89 35 40.23% 26 29.89% 14 16.09% 12 13.79% 87
27 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 76 34 45.33% 15 20% 15 20% 11 14.67% 75
28 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 88 33 38.37% 31 36.05% 11 12.79% 11 12.79% 86
29 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 82 31 38.27% 25 30.86% 16 19.75% 9 11.11% 81
30 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 67 31 47.69% 16 24.62% 10 15.38% 8 12.31% 65
31 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 65 30 46.88% 18 28.13% 7 10.94% 9 14.06% 64
32 โรงเรียนนครวิทยาคม 74 29 39.73% 21 28.77% 11 15.07% 12 16.44% 73
33 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 75 29 41.43% 20 28.57% 13 18.57% 8 11.43% 70
34 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 78 28 36.84% 21 27.63% 17 22.37% 10 13.16% 76
35 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 78 26 34.67% 20 26.67% 18 24% 11 14.67% 75
36 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 56 26 46.43% 17 30.36% 8 14.29% 5 8.93% 56
37 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 57 25 44.64% 12 21.43% 11 19.64% 8 14.29% 56
38 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 49 25 55.56% 9 20% 10 22.22% 1 2.22% 45
39 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 57 24 42.11% 21 36.84% 9 15.79% 3 5.26% 57
40 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 63 23 38.98% 16 27.12% 15 25.42% 5 8.47% 59
41 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 61 23 41.07% 14 25% 8 14.29% 11 19.64% 56
42 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 38 22 64.71% 6 17.65% 4 11.76% 2 5.88% 34
43 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 51 21 42.86% 11 22.45% 8 16.33% 9 18.37% 49
44 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 33 21 65.63% 5 15.63% 5 15.63% 1 3.13% 32
45 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 63 20 37.74% 10 18.87% 11 20.75% 12 22.64% 53
46 โรงเรียนวัฒนศึกษา 36 20 55.56% 10 27.78% 4 11.11% 2 5.56% 36
47 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 41 20 51.28% 7 17.95% 9 23.08% 3 7.69% 39
48 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 47 18 38.3% 10 21.28% 10 21.28% 9 19.15% 47
49 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 53 17 32.69% 17 32.69% 13 25% 5 9.62% 52
50 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 41 16 40% 10 25% 7 17.5% 7 17.5% 40
51 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 61 14 23.73% 23 38.98% 11 18.64% 11 18.64% 59
52 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 39 13 33.33% 14 35.9% 6 15.38% 6 15.38% 39
53 โรงเรียนปิยะพรพิทยา 32 13 40.63% 9 28.13% 6 18.75% 4 12.5% 32
54 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 41 13 31.71% 5 12.2% 11 26.83% 12 29.27% 41
55 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 31 12 38.71% 10 32.26% 6 19.35% 3 9.68% 31
56 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 37 11 30.56% 12 33.33% 7 19.44% 6 16.67% 36
57 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 53 9 18% 21 42% 12 24% 8 16% 50
58 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 26 8 30.77% 9 34.62% 7 26.92% 2 7.69% 26
59 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 21 6 30% 5 25% 7 35% 2 10% 20
60 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 27 6 22.22% 3 11.11% 7 25.93% 11 40.74% 27
61 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 18 6 33.33% 2 11.11% 6 33.33% 4 22.22% 18
62 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 26 5 20.83% 8 33.33% 8 33.33% 3 12.5% 24
63 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 21 4 20% 7 35% 6 30% 3 15% 20
64 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 17 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 15
65 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
66 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 8 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]