แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 138 111 82.84% 21 15.67% 2 1.49% 0 0% 134
2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 105 70 67.96% 22 21.36% 11 10.68% 0 0% 103
3 โรงเรียนจ่านกร้อง 106 66 69.47% 12 12.63% 12 12.63% 5 5.26% 95
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 87 58 69.88% 17 20.48% 6 7.23% 2 2.41% 83
5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 95 52 55.91% 28 30.11% 9 9.68% 4 4.3% 93
6 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 84 38 50% 20 26.32% 10 13.16% 8 10.53% 76
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 52 33 64.71% 10 19.61% 5 9.8% 3 5.88% 51
8 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 74 25 35.21% 23 32.39% 12 16.9% 11 15.49% 71
9 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 64 25 40.98% 19 31.15% 8 13.11% 9 14.75% 61
10 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 45 24 55.81% 10 23.26% 5 11.63% 4 9.3% 43
11 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 55 21 41.18% 19 37.25% 6 11.76% 5 9.8% 51
12 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 17 89.47% 0 0% 0 0% 2 10.53% 19
13 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 32 9 34.62% 9 34.62% 2 7.69% 6 23.08% 26
14 โรงเรียนดอนทองวิทยา 33 9 28.13% 8 25% 6 18.75% 9 28.13% 32
15 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 28 8 29.63% 9 33.33% 6 22.22% 4 14.81% 27
16 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 29 5 20.83% 6 25% 9 37.5% 4 16.67% 24
17 โรงเรียนบ้านปลักแรด 27 4 19.05% 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 21
18 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 12 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก โทร:083-620-4406 อีเมล: naka_it@hotmail.com
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]