แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 151 136 90.67% 11 7.33% 3 2% 0 0% 150
2 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 125 112 89.6% 10 8% 3 2.4% 0 0% 125
3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 110 70 65.42% 26 24.3% 9 8.41% 2 1.87% 107
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 111 68 62.39% 33 30.28% 7 6.42% 1 0.92% 109
5 โรงเรียนจุนวิทยาคม 93 64 71.11% 18 20% 6 6.67% 2 2.22% 90
6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 87 58 67.44% 15 17.44% 12 13.95% 1 1.16% 86
7 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 89 54 61.36% 23 26.14% 9 10.23% 2 2.27% 88
8 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 80 53 67.95% 18 23.08% 7 8.97% 0 0% 78
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 87 52 60.47% 23 26.74% 10 11.63% 1 1.16% 86
10 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 87 51 60.71% 22 26.19% 9 10.71% 2 2.38% 84
11 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 96 50 54.95% 21 23.08% 19 20.88% 1 1.1% 91
12 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 69 44 63.77% 19 27.54% 6 8.7% 0 0% 69
13 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 82 42 51.85% 24 29.63% 12 14.81% 3 3.7% 81
14 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 72 41 57.75% 16 22.54% 13 18.31% 1 1.41% 71
15 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 68 34 55.74% 15 24.59% 11 18.03% 1 1.64% 61
16 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 66 33 54.1% 14 22.95% 13 21.31% 1 1.64% 61
17 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 64 32 51.61% 13 20.97% 14 22.58% 3 4.84% 62
18 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 56 30 55.56% 10 18.52% 13 24.07% 1 1.85% 54
19 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 53 29 55.77% 16 30.77% 5 9.62% 2 3.85% 52
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 41 23 62.16% 8 21.62% 6 16.22% 0 0% 37
21 โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 22 8 38.1% 6 28.57% 6 28.57% 1 4.76% 21
22 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 15 6 40% 1 6.67% 6 40% 2 13.33% 15
23 โรงเรียนประชาบำรุง 24 5 20.83% 9 37.5% 10 41.67% 0 0% 24
24 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 17 5 33.33% 1 6.67% 7 46.67% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 21 4 21.05% 4 21.05% 9 47.37% 2 10.53% 19
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : surin@ppk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]