แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 134 126 94.74% 7 5.26% 0 0% 0 0% 133
2 โรงเรียนอุดมดรุณี 116 101 88.6% 10 8.77% 3 2.63% 0 0% 114
3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 98 69 71.13% 16 16.49% 11 11.34% 1 1.03% 97
4 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 59 38 66.67% 11 19.3% 7 12.28% 1 1.75% 57
5 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 60 37 62.71% 11 18.64% 10 16.95% 1 1.69% 59
6 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 56 34 65.38% 9 17.31% 8 15.38% 1 1.92% 52
7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 52 31 60.78% 10 19.61% 10 19.61% 0 0% 51
8 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 29 25 86.21% 1 3.45% 3 10.34% 0 0% 29
9 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 33 23 69.7% 9 27.27% 1 3.03% 0 0% 33
10 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 40 23 60.53% 5 13.16% 9 23.68% 1 2.63% 38
11 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 37 23 65.71% 5 14.29% 7 20% 0 0% 35
12 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 35 22 62.86% 4 11.43% 8 22.86% 1 2.86% 35
13 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]