แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 80 47 58.75% 22 27.5% 11 13.75% 0 0% 80
2 โรงเรียนบ้านป่ายาง 64 42 67.74% 13 20.97% 7 11.29% 0 0% 62
3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 71 38 55.07% 19 27.54% 12 17.39% 0 0% 69
4 โรงเรียนบ้านสันทราย 51 37 72.55% 9 17.65% 5 9.8% 0 0% 51
5 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 50 35 71.43% 8 16.33% 6 12.24% 0 0% 49
6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 51 33 75% 8 18.18% 3 6.82% 0 0% 44
7 โรงเรียนบ้านป่าแดง 38 32 84.21% 4 10.53% 2 5.26% 0 0% 38
8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 55 26 52% 17 34% 7 14% 0 0% 50
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 52 25 48.08% 18 34.62% 9 17.31% 0 0% 52
10 โรงเรียนบ้านสันติสุข 35 24 68.57% 10 28.57% 1 2.86% 0 0% 35
11 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 34 22 66.67% 6 18.18% 5 15.15% 0 0% 33
12 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 46 21 51.22% 13 31.71% 6 14.63% 1 2.44% 41
13 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 29 21 75% 3 10.71% 4 14.29% 0 0% 28
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 40 20 52.63% 10 26.32% 8 21.05% 0 0% 38
15 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว - ดอนชัย 31 18 58.06% 9 29.03% 4 12.9% 0 0% 31
16 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 31 16 55.17% 9 31.03% 4 13.79% 0 0% 29
17 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 20 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
18 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 21 14 66.67% 4 19.05% 3 14.29% 0 0% 21
19 โรงเรียนบ้านกลาง 18 14 87.5% 0 0% 2 12.5% 0 0% 16
20 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 25 13 52% 9 36% 3 12% 0 0% 25
21 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 22 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
22 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 27 13 50% 6 23.08% 7 26.92% 0 0% 26
23 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 21 13 61.9% 5 23.81% 3 14.29% 0 0% 21
24 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 21 13 61.9% 2 9.52% 6 28.57% 0 0% 21
25 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 28 12 42.86% 10 35.71% 6 21.43% 0 0% 28
26 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 18 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
27 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 33 11 36.67% 12 40% 7 23.33% 0 0% 30
28 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 22 11 50% 8 36.36% 3 13.64% 0 0% 22
29 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 18 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
30 โรงเรียนบ้านรวมใจ 17 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
31 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
32 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 45 10 25% 18 45% 11 27.5% 1 2.5% 40
33 โรงเรียนบ้านธารทอง 21 10 47.62% 6 28.57% 5 23.81% 0 0% 21
34 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 22 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
35 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 18 10 55.56% 3 16.67% 5 27.78% 0 0% 18
36 โรงเรียนมานิตวิทยา 14 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
37 โรงเรียนบ้านจ้อง 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
38 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 25 9 37.5% 8 33.33% 6 25% 1 4.17% 24
39 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 21 9 45% 6 30% 5 25% 0 0% 20
40 โรงเรียนบ้านไร่ 14 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
41 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
42 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 21 8 40% 8 40% 4 20% 0 0% 20
43 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 19 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
44 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ - ม่วงคำ 17 8 50% 5 31.25% 3 18.75% 0 0% 16
45 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
46 โรงเรียนบ้านสบรวก 17 8 50% 2 12.5% 6 37.5% 0 0% 16
47 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
48 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 15 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านดอนงาม 20 7 38.89% 7 38.89% 4 22.22% 0 0% 18
50 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 17 7 46.67% 7 46.67% 1 6.67% 0 0% 15
51 โรงเรียนบ้านสันถนน 16 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
52 โรงเรียนบ้านจะตี 16 6 40% 6 40% 3 20% 0 0% 15
53 โรงเรียนบ้านสันกอง 15 6 40% 6 40% 3 20% 0 0% 15
54 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 16 6 40% 5 33.33% 4 26.67% 0 0% 15
55 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 13 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
56 โรงเรียนบ้านปงของ 17 6 40% 4 26.67% 5 33.33% 0 0% 15
57 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 13 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
58 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
59 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
60 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 13 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
62 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 11 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 21 5 25% 8 40% 7 35% 0 0% 20
66 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
67 โรงเรียนบ้านสบคำ 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
68 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 15 5 35.71% 4 28.57% 5 35.71% 0 0% 14
69 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
70 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 13 5 38.46% 3 23.08% 5 38.46% 0 0% 13
71 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านโป่ง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 14 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
74 โรงเรียนบ้านผาจี 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
75 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านปางสา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านปางห้า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 15 4 28.57% 7 50% 3 21.43% 0 0% 14
79 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 19 4 26.67% 6 40% 5 33.33% 0 0% 15
80 โรงเรียนบ้านแม่คำ 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
81 โรงเรียนบ้านสันหลวง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว 10 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
84 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 11 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 10 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนศุภปัญญา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 12 3 27.27% 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 11
94 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านไทรทอง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
97 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 12 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
99 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 8 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านปางมะหัน 17 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านแม่แพง 11 2 18.18% 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 11
106 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 15 2 14.29% 7 50% 5 35.71% 0 0% 14
107 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 13 2 15.38% 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 13
108 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 9 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
109 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
110 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านสันนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านผาฮี้ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนปิยะพรพิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านดอย 11 1 9.09% 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 11
123 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
124 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 8 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
125 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
126 โรงเรียนโยนกวิทยา 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
127 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 9 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 6 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
131 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านดอยจัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียน ตชด.ศรีสมวงศ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนอารียาวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 6 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
145 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 7 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
146 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านป่าลัน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 5 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านห้วยหก 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]