งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
วันที่ ๒๑-๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00 -
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 อาคารร่วมใจ (2 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 2 อาคารร่วมใจ (2 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคาร 1 อาคารคุณธรรม (3 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 17 พ.ย. 2561 09.00-14.00 รับประทานในห้องระหว่างการแข่งขัน
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.6 17 พ.ย. 2561 09.00-14.00 รวมเวลาการรับประทานอาหาร
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.6 17 พ.ย. 2561 09.00-14.00 รวมเวลาการรับประทานอาหาร
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4, ป.5 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00 -
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องพิเศษ 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00 -
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ศูนย์ภาษาอังกฤษ 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00 -
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ศูนย์ภาษาอังกฤษ 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00 -
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ จำนวน 3 เล่ม ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]