งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 26 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ภาคเหนือ  จังหวัดพะเยา--------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 1-30 พ.ย. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 19-23 ธ.ค. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โครงงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ส่งรูปเล่มในการแข่งขันโครงงาน จำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น  
           * ส่งที่ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕๖๑ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  เลขที่ ๕๙๘ ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  ๕๖๐๐๐
กลุ่มศิลปะ(นาฏศิลป์) รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ส่งรายงานโครงงาน รูปเล่ม จำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น
           * ส่งที่ คุณครู วรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส  ตำบลแม่ใส  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  ๕๖๐๐๐

สำหรับรายการที่มีความจำเป็นให้กับคณะกรรมการตัดสิน ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์ ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:09 น.
การแข่งขันฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง วัน เวลา ในการแข่งขัน ขอให้ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนแต่ละกิจกรรมตรวจสอบเอกสารและบัตรประจำตัว ในระบบเว็บไซต์งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561 ครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:20 น.

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการแข่งขันสภานักเรียน ชั้น ป.1-6 และสภานักเรียน ชั้น ป.1-ม.3  เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน จากเดิมโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมวิบูล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพฯ รายการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  เปลี่ยนแปลงจากเดิมเวลา 09.00น. เปลี่ยนเป็นแข่งขัน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05:31 น.
แจ้งเพิ่มเติม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ชั้น ป.๔-๖ และ ชั้น ม.๑-๓
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
 
สิ่งที่ต้องนำมาในวันแข่งขัน
 
๑. กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน แป้นวางเบี้ย และตัวเบี้ย
๒. นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ (Switch Toggle) หรือ Chess Clock
๓. หากไม่มีนาฬิกาให้ใช้แท็บเล็ตพีซี หรือ สมาร์ทโฟน (แนะนำให้ใช้ระบบ Android)  ให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งแอพพลิชั่นสำหรับจับเวลาเพิ่มเติมมาให้พร้อมก่อนแข่งขัน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น โดยพิมพ์ค้นหาใน App Store คำว่า “Scrabble Clock”  หรือ “Chess Clock”)
๔. แบตเตอรี่สำรอง สายชาร์จ
๕. ดินสอ  ปากกา ยางลบ
 
คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:28 น.
หัวข้อกิจกรรมเกณฑ์การแข่งขันงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

1.  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 – 6
     1.1 ความพอเพียง
     1.2 ศาสตร์พระราชา
     1.3 อาเซียน
2.  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1 – 3
     2.1 การ์ตูนพอเพียง
     2.2 ลอยกระทง
3.  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  ม.1 – 3
     3.1 เด็กดีมีวินัย
     3.2 ฉันเป็นคนไทย
4.  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์  ม.1 – 3
     4.1 โต๊ะทำงาน
     4.2. ตู้กับข้าว
     4.3 โต๊ะหมู่บูชา
5.  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ม.1 – 3
     5.1 การละเล่นไทย
     5.2 แหล่งท่องเที่ยว
    หมายเหตุ  ทรัพยากรคณะกรรมการจะเตรียมให้
6.  การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation)  ป.4 – 6
     6.1 เด็กไทยรู้ทัน IT
     6.2 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร
     6.3 สมุนไพรไทยน่ารู้
7.  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor   ป.4 – 6,  ม.1 – 3
     7.1 ท่องเที่ยวภาคเหนือ
     7.2 พระอัจฉริยะภาพ รัชกาลที่ 9
**ให้ผู้แข่งขันนำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วยในวันแข่งขัน และให้มำมาติดตั้งก่อนเวลา 08.00 น.
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:12 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 212
จำนวนทีม 1,998
จำนวนนักเรียน 4,133
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,927
จำนวนกรรมการ 829
ครู+นักเรียน 7,060
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,889
ประกาศผลแล้ว 231/231 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 8
สัปดาห์ที่แล้ว 26
เดือนนี้ 21
เดือนที่แล้ว 119
ปีนี้ 1,290
ทั้งหมด 185,576