งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
วันที่ ๒๑-๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 2 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 2 18 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 3 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 3 18 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 2 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 2 17 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 3 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ จำนวน 3 เล่ม ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 1 18 พ.ย. 2561 13.00-16.00 ส่งเอกสารให้คณะกรรมการ จำนวน 3 เล่ม ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 1 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 1 18 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 3 18 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 1 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงจอดรถ 1 17 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 1 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 1 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 2 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เต้นท์ 2 17 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]