งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
วันที่ ๒๑-๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง เรียนคณิตศาสตร์ 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง เรียนภาษาอังกฤษ 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2
-
09.00-16.30
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ Peer 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี หอประชุม ห้อง หอประชุม 15 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี หอประชุม ห้อง หอประชุม 15 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
14 824 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3 16 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]