แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 42 21 50% 11 26.19% 6 14.29% 4 9.52% 42
2 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 37 18 58.06% 10 32.26% 2 6.45% 1 3.23% 31
3 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 23 18 78.26% 5 21.74% 0 0% 0 0% 23
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 30 18 60% 4 13.33% 5 16.67% 3 10% 30
5 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 24 16 66.67% 5 20.83% 3 12.5% 0 0% 24
6 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 24 16 72.73% 5 22.73% 1 4.55% 0 0% 22
7 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 31 15 50% 4 13.33% 6 20% 5 16.67% 30
8 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 39 14 40% 9 25.71% 11 31.43% 1 2.86% 35
9 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
10 โรงเรียนอุทิศศึกษา 23 12 52.17% 11 47.83% 0 0% 0 0% 23
11 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 24 12 50% 7 29.17% 3 12.5% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 25 12 50% 5 20.83% 3 12.5% 4 16.67% 24
13 โรงเรียนบ้านชายเคือง 28 12 44.44% 4 14.81% 7 25.93% 4 14.81% 27
14 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 21 12 63.16% 2 10.53% 4 21.05% 1 5.26% 19
15 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 24 11 50% 6 27.27% 4 18.18% 1 4.55% 22
16 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 18 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
17 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 21 11 55% 4 20% 5 25% 0 0% 20
18 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 24 10 41.67% 9 37.5% 3 12.5% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 25 10 41.67% 8 33.33% 4 16.67% 2 8.33% 24
20 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 19 10 55.56% 1 5.56% 4 22.22% 3 16.67% 18
21 โรงเรียนบ้านพัดโบก 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
22 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 24 9 37.5% 12 50% 2 8.33% 1 4.17% 24
23 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 23 9 40.91% 3 13.64% 7 31.82% 3 13.64% 22
25 โรงเรียนบ้านช้างคับ 16 9 56.25% 3 18.75% 4 25% 0 0% 16
26 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
27 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 20 8 40% 8 40% 2 10% 2 10% 20
28 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 16 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
29 โรงเรียนอุทิศศึกษา* 16 8 50% 5 31.25% 3 18.75% 0 0% 16
30 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านนิคม 13 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
33 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 24 7 30.43% 7 30.43% 6 26.09% 3 13.04% 23
34 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 19 7 36.84% 6 31.58% 5 26.32% 1 5.26% 19
35 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 15 7 46.67% 4 26.67% 4 26.67% 0 0% 15
36 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านหัวรัง 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
38 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านวังบัว 25 6 25% 8 33.33% 7 29.17% 3 12.5% 24
42 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 23 6 27.27% 8 36.36% 3 13.64% 5 22.73% 22
43 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 17 6 35.29% 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 17
44 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 18 6 37.5% 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
45 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 21 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
46 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 17 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 16
47 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
48 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
50 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา* 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 13 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 11 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 18 5 33.33% 2 13.33% 5 33.33% 3 20% 15
54 โรงเรียนรังษีวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 14 5 38.46% 1 7.69% 5 38.46% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 11 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
57 โรงเรียนบ้านสามขา 11 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
58 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 16 4 25% 8 50% 3 18.75% 1 6.25% 16
59 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 15 4 28.57% 7 50% 3 21.43% 0 0% 14
60 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 15 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
61 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
62 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 16 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 6 40% 15
63 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนบ้านหนองบอน 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
65 โรงเรียนบ้านปางตาไว 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
66 โรงเรียนรังษีวิทยา* 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
67 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านรังแถว 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
69 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านคลองขุด 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
72 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
75 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 13 4 33.33% 1 8.33% 5 41.67% 2 16.67% 12
76 โรงเรียนบ้านวังพลับ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
78 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 18 3 21.43% 7 50% 4 28.57% 0 0% 14
81 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 12 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
82 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
83 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 10 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
84 โรงเรียนบ้านหัวเสลา 15 3 20% 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 15
85 โรงเรียนบ้านชุมนาก 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ* 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 13 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 13
88 โรงเรียนบ้านปางลับแล 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
90 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 9 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
91 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
96 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา* 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 11 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 11
101 โรงเรียนบ้านเกาะตาล 15 2 14.29% 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 14
102 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 14 2 14.29% 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 14
103 โรงเรียนบ้านดงเย็น 11 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
104 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 10 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
105 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
106 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 15 2 13.33% 3 20% 4 26.67% 6 40% 15
107 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 9 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
108 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
109 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
110 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
112 โรงเรียนศรีวรลักษณ์* 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านหนองจอก 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 11 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 11
116 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 10 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
117 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 10 2 20% 2 20% 1 10% 5 50% 10
118 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
121 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านสามเรือน 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนบ้านแม่ลาด 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 9 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 9
125 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านคอปล้อง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านคลองไพร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านช่องลม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
132 โรงเรียนบ้านสามแยก 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 8 1 12.5% 6 75% 0 0% 1 12.5% 8
139 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 12 1 8.33% 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
140 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 10 1 10% 5 50% 2 20% 2 20% 10
141 โรงเรียนบ้านหนองโมก 11 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
142 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
143 โรงเรียนบ้านคลองเตย 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 9 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
145 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
146 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
147 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
148 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
149 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 8 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
150 โรงเรียนบ้านวังนำ้แดง 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านบึงลาด 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
154 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
155 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
156 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
157 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา* 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
158 โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านปางมะนาว 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
165 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 17 0 0% 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
169 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 23 0 0% 7 30.43% 9 39.13% 7 30.43% 23
170 โรงเรียนบ้านคลองแขยง 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
171 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 7 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
172 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
173 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ* 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 11 0 0% 2 20% 7 70% 1 10% 10
176 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
179 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 7 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7
180 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
181 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
182 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
183 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา* 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
184 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
185 โรงเรียนบ้านคลองยาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านหาดชะอม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
187 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน* 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านโนนตารอด 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯSillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]