งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารวันครู ห้อง วิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารวันครู ห้อง วิทยาศาสตร์ 16 ก.ย. 2561 9.00-12.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า หอประชุมเทพสโมสร โซนA 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า หอประชุมเทพสโมสร โซนA 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป จัดเตรียม โต๊ ะเก้าอี้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า หอประชุมเทพสโมสร โซนB 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป จัดเตรียม โต๊ ะเก้าอี้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า หอประชุมเทพสโมสร โซนB 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป จัดเตรียม โต๊ ะเก้าอี้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนแก้ว ชั้น 1 ห้อง ประชุมศิริวัฒนา 15 ก.ย. 2561 9.00-12.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 รร.บ้านบุ่งคล้า อาคารเรือนแก้ว ชั้น 1 ห้อง ประชุมศิริพัฒนา 15 ก.ย. 2561 13.00-16.30
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 รร.บ้านบุ่งคล้า หอประชุมเทพสโมสร โซนC 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป จัดเตรียม โต๊ะเก้าอี้ และอุปกนณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงยิม(สวนสาธารณะหนองแค) โซน A 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป ให้ผู้ร่วมแข่งขัน นำอุปกรณ์ สำหรับนั่งประดิษฐ์ เครื่องร่อนด้วย
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงยิม(สวนสาธารณะหนองแค) โซน B 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป ให้ผู้ร่วมแข่งขัน นำอุปกรณ์ สำหรับนั่งประดิษฐ์ เครื่องร่อนด้วย
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิม(สวนสาธารณะหนองแค) โซน C 15 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป ให้ผู้ร่วมแข่งขัน นำอุปกรณ์ สำหรับนั่งประดิษฐ์ เครื่องร่อนด้วย
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิม(สวนสาธารณะหนองแค) โซน A 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป ให้ผู้ร่วมแข่งขัน นำอุปกรณ์ สำหรับนั่งประดิษฐ์ เครื่องร่อนด้วย
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิม(สวนสาธารณะหนองแค) โซน B 16 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป ให้ผู้ร่วมแข่งขัน นำอุปกรณ์ สำหรับนั่งประดิษฐ์ เครื่องร่อนด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]