งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมปลาย ห้อง ป.4 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมปลาย ห้อง ป.5 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมปลาย ห้อง ป.6 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ปลาย ห้อง ม.6 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ปลาย ห้อง ม.5 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ปลาย ห้อง ม.4 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น ล่าง ห้อง ป.1 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น ล่าง ห้อง ป.2 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ต้น ห้อง ม.2 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ต้น ห้อง ม.1 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคาร ม.ต้น ห้อง ม.3 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารประถมต้น ชั้น ล่าง ห้อง ป.3 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล หอประชุม โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ห้อง หอประชุม 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล หอประชุม โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ห้อง หอประชุม 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล หอประชุม โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 15 ก.ย. 2561 09.00 -12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]