งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3/3 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3/1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล อาคารห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 15 ก.ย. 2561 10.30 -12.00
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 รร.อนุบาลหล่มเก่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 15 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]