งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เก็บภาพมาฝาก...จากพะเยาครับ
 
สภานักเรียน และ YC


 
      การส่งเอกสารการแข่งขัน ระดับชาติ (ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา)     
  • กำหนดการส่งรูปเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ และโครงงานคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรูปเล่มมายัง นางสาวรุสนันท์ แก้วตา สพป.พะเยา เขต 1 เลขที่ 598 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561(เบอร์โทรศัพท์ 080-1268093) จำนวน 5 ชุด ต่อ 1 กิจกรรม
  • หมวดหมู่การงานอาชีพ มีความจำเป็นต้องส่งรายงานโครงงานอาชีพ(โครงงาน ๕ บท ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  เป็นรูปเล่มในการแข่งขันโครงงานจำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น เพื่อประกอบ   การพิจารณา ให้คณะกรรมการการแข่งขันแต่ละระดับล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑ สัปดาห์
  • หมวดหมู่การงานอาชีพ จัดส่งที่ ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕๖๑ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๕๙๘ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
  • หมวดหมู่ศิลปะ(นาฏศิลป์) รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีความจำเป็นต้องจัดทำข้อมูลรายละเอียดของการแสดงในรูปแบบของโครงงานที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม รายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด และส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มจำนวน ๕ เล่ม พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น ให้คณะกรรมการการแข่งขันแต่ละระดับล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑ สัปดาห์
  • หมวดหมู่ศิลปะ(นาฏศิลป์) จัดทำข้อมูลรายละเอียดของการแสดงในรูปแบบของโครงงานที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม รายละเอียดตามหัวข้อกำหนด และส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มและ CD-ROM การดำเนินงาน ให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑ สัปดาห์ จำนวน๕ ชุด ใน 1 ชุดจะประกอบไปด้วย โครงงาน 1 เล่มและซีดี 1 แผ่น สำหรับกรรมการ 1 ท่านค่ะ จะต้องส่งมาทั้งหมด 5 ชุด จัดส่งที่ คุณครู วรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส  ตำบลแม่ใส  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
 การส่งเอกสารในการแข่งขัน
ส่งถึง...สพป.พะเยา เขต 1 ตามที่อยู่ในหนังสือครับ
 ความเคลื่อนไหวการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ(ภาคเหนือ) 

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันติดตามความเคลื่อนไหว
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) 
ได้ที่ https://north68.sillapa.net/
และการแข่งขัน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ของกลุ่ม สพป. 
ได้ที่ 
https://north68.sillapa.net/sp-center/

 
                                เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร                                    
ผู้ข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมนักเรียน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถพิมพ์เกียรติบัตร การประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(เลือกเมนู"พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู" ในเมนูหลักด้านซ้าย)


  การตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอน
ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนักเรียน ครูผู้สอน เฉพาะที่ชื่อนามสกุลผิดพลาด ก่อนที่จะเปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร โดยแจ้งแก้ไขในระบบภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 

  ขออภัยโรงเรียนที่เข้าแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม. 1-3  

เนื่องจากลงตารางการแข่งขันผิดพลาด ขอเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 13 กันยายน 2561 เป็น 14 กันยายน 2561

 

กิจกรรมที่มีทีมเดียว ไม่ต้องพาเด็กมาแข่งขัน
ยกเว้น...กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตร์
กิจกรรมดนตรีไทย แข่งขันวันที่ 8 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

        เปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนแล้ว         

ตรวจสอบรายชื่อ และแก้ไขข้อมูลในระบบ 8-10 กันยายน 2561
          การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน                 
       ของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ สพป.อุทัยธานี เขต ๑               
โรงเรียนที่ต้องการแก้ไขข้อมูลในระบบงานลงทะเบียนของโรงเรียน โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้ดำเนินการ
download เอกสาร sp 001-006
วิธีการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ (ดาวน์โหลด)
เอกสารขอเปลี่ยนตัว sp (ดาวน์โหลด)
 
โรงเรียนเข้าสู่ระบบโรงเรียนได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
                                                ระดับเขตพื้นที่การศึกษา                                              
♦ ประชุมผู้ดูแลระบบกลุ่ม/ลงทะเบียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 ก.ย. 2561
♦ โอนข้อมูลระดับกลุ่ม 7 ก.ย. 2561
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู และขอแก้ไขในระบบ    8-10 ก.ย. 2561
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  11-12 ก.ย. 2561
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 13-14 ก.ย. 2561
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ต.ค. 2561    
 
                                                        ระดับภาคเหนือ                                                  
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-30 พ.ย. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 3-9 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา 21-23 ธ.ค. 2561                   

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 84
จำนวนทีม 862
จำนวนนักเรียน 1,706
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,266
จำนวนกรรมการ 708
ครู+นักเรียน 2,972
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,680
ประกาศผลแล้ว 199/277 (71.84%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 3
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 5
ทั้งหมด 87,387